M301 TSCALE เครื่องชั่งน้าหนักพร้อมวัดส่วนสูง

รายละเอียดย่อ :
เครื่องชั่งดิจิตอลสำหรับชั่งน้ำหนัก ระบบล็อคค่าน้ำหนักอัตโนมัติ พิกัดกำลัง 200 kg และชุดวัดส่วนสูง 90 – 200 cm ผลิตภัณฑ์ของประเทศไต้หวัน