บริษัท แกรนด์ โพรไลน์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ได้เริ่มก่อตั้งและดำเนินธุรกิจเครื่องชั่งน้ำหนักทุกชนิดโดยเริ่มเปิดดำเนินการเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ. 2543 โดยการหน้านี้ที่จะเริ่มเปิดดำเนินการบริษัทฯ นั้น ได้เกิด จากการรวมตัวกันของฝ่ายขายและฝ่ายวิศวกรรมของบริษัทเครื่องชั่งต่างๆ ที่มีความเห็นตรงกันและต้องการ ดำเนินธุรกิจเครื่องชั่งในแนวทางและนโยบายเดียวกัน คือ
  1. ต้องนำเสนอสินค้าเครื่องชั่งให้ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งานของลูกค้าและพอใจสูงสุด

  2. แนะนำข้อดี และข้อเสียของเครื่องชั่งแบบต่าง ๆ เพื่อเป็นทางเลือกของลูกค้า

  3. ราคา ต้องเป็นราคาที่ลูกค้ามีทางเลือกโดยบริษัทฯ จะเสนอสินค้าให้ลูกค้าเลือกหลากหลาย

  4. สินค้าต้องเป็นสินค้าที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของท้องตลาด และไม่สร้างปัญหาให้กับลูกค้า

  5. ต้องรับผิดชอบกับสินค้าที่จำหน่ายให้กับลูกค้าในกรณีเครื่องชั่งใหม่มีปัญหา ต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ลูกค้า หรือถ้าลูกค้าใช้เครื่องมาระยะหนึ่งแล้วเกิดปัญหา ต้องทำการเข้าซ่อมแซมแก้ไขให้โดยเร็วที่สุด โดยในกรณีต้องซ่อมใช้เวลาหลายวัน ต้องมีเครื่องชั่งให้ลูกค้าใช้สำรอง

  6. บริษัทฯ บริการลูกค้าทุกท่าน แม้ว่าลูกค้าไม่ได้ซื้อเครื่องชั่งดังกล่าวกับเรา บริษัทฯ ยินดีตรวจเช็คและให้คำปรึกษาฟรี โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยลูกค้าสามารถนำเครื่องมาตรวจเช็คที่บริษัทฯ ฟรี โดยเราจะทำการตรวจเช็คเครื่องและแจ้งค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนอะไหล่หรือปรับแต่งเครื่องชั่งให้กับลูกค้าเป็นใบเสนอราคา โดยลูกค้าสามารถตรวจเช็คราคากับผู้บริการรายอื่นได้ และบริษัทฯ ไม่คิดค่าบริการตรวจเช็คดังกล่าว แม้ลูกค้าตัดสินใจไม่ซ่อมเครื่องชั่งดังกล่าว
    7.   ลูกค้าเก่าที่ซื้อเครื่องชั่งของบริษัทฯ หลังจากหมดประกันเมื่อเกิดอาการชำรุดเสียหายของเครื่องชั่ง และจำเป็นต้องเปลี่ยนอะไหล่ บริษัทฯ มีส่วนลด
          พิเศษ 30% สำหรับอะไหล่ที่เปลี่ยนพร้อมรับประกันเพิ่มให้อีก 1 ปี
    8.   ลูกค้าสามารถนำเครื่องชั่งเก่าที่ชำรุด มาแลกซื้อเครื่องชั่งใหม่ในราคาพิเศษได้
    9.   บริษัทฯ มีสัญญาบริการรายปี เพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้กับลูกค้าที่ใช้เครื่องชั่ง และบริการให้ยืมเครื่องชั่งใช้งานชั่วคราว
   10.  ข้อดีของการสอบถามราคาจากฝ่ายขาย ทำให้ได้พูดคุยและสามารถต่อรองราคาได้อีก และสามารถเสนอเงื่อนไขอื่นๆ ได้ตามที่ผู้ซื้อต้องการ
   เชิญแจ้งปัญหาและรายละเอียดของเครื่องชั่งได้ ตามที่อยู่ของบริษัทฯ หรือที่ 08-1457-7045