โหลดเซลล์เครื่องชั่งรถยนต์ ZEMIC HM9B-C3

Dual shear beam IP68
CAP.10t,20t,30t,40t,50t
2 mV/V Input 700 Ohm, Output 700 Ohm