HCB1002 ADAM 1000 g / 0.01 g

รายละเอียดย่อ :
– พิกัดกำลัง 1000 g ละเอียด 10mg ( 0.01g )
– ตัวเลข LCD พร้อม Backlit เรืองแสงสีฟ้า
– ปรับน้ำหนักอัตโนมัติด้วยลูกตุ้มภายใน
(Internal Calibration)
– หรือเลือกปรับน้ำหนักด้วยลูกตุ้มภายนอก
(External Calibration)
– ISO9001 ผลิตภัณฑ์ของประเทศอังกฤษ