โหลดเซลล์รหัส : AMI-5Kg โหลดเซลล์ยี่ห้อ : Keli โหลดเซลล์รุ่น : AMI