โหลดเซลล์รหัส : AMI-10Kg โหลดเซลล์ยี่ห้อ : Keli โหลดเซลล์รุ่น : AMI