โหลดเซลล์รหัส : AMI-20Kg โหลดเซลล์ยี่ห้อ : Keli โหลดเซลล์ชั่งรุ่น : AMI